#cultureonlive

Wojciech Orliński

Absolwent XXII Liceum Ogólnokształcącego im. José Marti w Warszawie. Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w „Sztandarze Młodych”, Biuletynie Polskiej Akademii Nauk i „Wiadomościach Kulturalnych”, jeden z założycieli pisma „Lewą Nogą”. W latach 90. był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Publikował również w „Krytyce Politycznej”. W 2005 stypendysta wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Od sierpnia 2006 prowadzi blog „Ekskursje w dyskursie”.

Jest przewodniczącym związku zawodowego w Agora S.A., działającego w ramach NSZZ „Solidarność” od grudnia 2011.

W październiku 2020 Agora zwróciła się do związku zawodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwolnienie Wojciecha Orlińskiego. Powodem wymienionym przez spółkę było „straszenie pracowników zwolnieniami grupowymi”. Przeciwko zwolnieniu zaprotestował związek zawodowy Solidarność publikując list do zarządu Agory, pod listem podpisała się niemal setka dziennikarzy, artystów, polityków i działaczy społecznych min. Łukasz Lipiński, Agnieszka Holland, Franciszek Sterczewski czy Mariusz Szczygieł. W końcu również szefowie redakcji (poza redaktorem naczelnym Adamem Michnikiem) napisali list do pracowników, w którym wyrażają zrozumienie dla decyzji zwolnienia Wojciecha Orlińskiego, ale proszą zarząd od odstąpienia od tej decyzji. Pod naciskiem opinii publicznej, związków zawodowych a także dziennikarzy i pracowników zarząd Agory odstąpił od planu zwolnienia Orlińskiego. On sam skomentował sprawę na swoim blogu „Ponieważ porozumieliśmy się z zarządem jak Polak z Polakiem, nie będę już do niczego wracać. Wielkodusznie puszczę wszystko w niepamięć.”.

W grudniu 2020 felietony Wojciecha Orlińskiego powróciły do reporterskiego dodatku „Gazety Wyborczej” – „Dużego Formatu”.

W lutym 2021 zapowiedział odejście z „Gazety Wyborczej” i rozpoczęcie pracy jako nauczyciel.