#cultureonlive
Tamara Kamińska

Tamara Kamińska

Urodzona w 1986, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Katowicach, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii, a także podyplomowo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – menedżera kultury.

Od 2012 roku pracowała w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek (organizatora miedzy innymi takich festiwali jak JazzArt Festival, Ogrody Dźwięków, Urodziny Miasta oraz współorganizatora OFF Festiwalu, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa Blues), gdzie pełniła funkcję Wicedyrektora odpowiedzialnego za program merytoryczny instytucji oraz współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi (takimi jak Kraków, Lublin, Sopot czy Wrocław w Polsce oraz Adelajdą, Mannheim, Kingston, Hanowerem, Sewilla, Saint Etienne poza jej granicami). Twórczyni nowatorskiego programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, który otworzył nowe możliwości współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym.

Razem z zespołem, który powołała w 2015 i którego była liderem napisała aplikację do Sieci Miast kreatywnych UNESCO, dzięki czemu od grudnia 2015 roku Katowice zostały włączone w tę sieć w dziedzinie muzyki. Była także odpowiedzialna za wdrożenie i realizację całego programu ‘Katowice – Miasto Muzyki”, którego podwaliny zostały zawarte w tej właśnie aplikacji. W latach 2015–2016 pracowała nad raportem “Polityka rozwoju sektora muzycznego w Katowicach. Jak zbudować prężną, zrównoważoną i dobrze prosperującą branżę muzyczną” dla Katowic. Autorka zwycięskiej aplikacji o WOMEX’17 – festiwal i targi muzyki świata. Była także odpowiedzialna za realizację tego wydarzenia w Katowicach. Z ramienia Katowic odpowiedzialna za przygotowanie aplikacji o roczny kongres sieci Miast Kreatywnych w roku 2018, a także jego przygotowanie i realizację.

Począwszy od stycznia 2018 roku pełni funkcję przewodniczącej subsieci muzycznej w ramach struktur UCCN. W październiku 2018 objęła stanowisko Wicedyrektor, we wrześniu 2019 Dyrektor Biura Music Export Poland. Od stycznia 2019 pełni także funkcję niezależnego eksperta Narodowej Komisji UNESCO do spraw miast kreatywnych.