#cultureonlive
Miłosz Bembinow

Miłosz Bembinow

Urodzony w 1978 roku, kompozytor, dyrygent, pedagog, laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Rządu Bawarskiego oraz Ministra Kultury RP, odznaczony medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Adiunkt w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dorobek twórczy Bembinowa obejmuje utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne, jak też muzykę rozrywkową, filmową i teatralną. Jego kompozycje wykonywane były w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. Muzyka Bembinowa doczekała się setek wykonań, licznych emisji w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, a także nagrań na ponad 40 płytach kompaktowych, spośród których kilka otrzymało nagrody „Fryderyk”, „Złoty Orfeusz” oraz osiągnęło status złotych i platynowych albumów.

Do licznych interpretatorów muzyki Miłosza Bembinowa należą m. in. tacy artyści jak Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, Wiesław Ochman, oraz zespoły The King’s Singers, BBC Singers, Chóry: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Narodowego Forum Muzyki czy Filharmonii Narodowej.
Od ponad 20 lat Bembinow jest animatorem życia muzycznego, działaczem szeregu stowarzyszeń i fundacji – w tym Związku Kompozytorów Polskich (delegat do europejskiej federacji ECSA – European Composer and Songwriter Alliance) i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Muzyki Poważnej). Od czerwca 2019 jest także członkiem Rady Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.