#cultureonlive
Ewa Kornacka​​

Ewa Kornacka​​

Koordynator w Creative Europe Desk Polska w zakresie unijnego programu Kreatywna Europa – komponent Kultura, wspierającego międzynarodowe działania sektorów kultury i kreatywnego; wcześniej ekspert w zakresie unijnych programów „Europa dla obywateli” oraz Erasmus+, pracy z młodzieżą oraz edukacji pozaformalnej​.