#cultureonlive

Anna Ceynowa

14 lat pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie jako Naczelnik Wydziału Strategii, Analiz i Sektorów Kreatywnych odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie polityki MKiDN ds. rozwoju sektorów kreatywnych, w tym m.in. utworzenie Programu Ministra „Rozwój Sektorów Kreatywnych”.

Była Przewodniczącą komisji eksperckiej Programu Ministra KiDN „Rozwój Sektorów Kreatywnych”, odpowiadała za formalną weryfikację wniosków Programu „Promocja Polskiej Kultury za Granicą”, uczestniczyła w ocenie merytorycznej lub organizacyjnej wniosków w programach „Promesa”, „Chopin”, „Fundusz Wymiany Kulturalnej” z Funduszy Norweskich, programu „Kultura Polska na świecie” Instytutu Adama Mickiewicza oraz projektów międzynarodowych w ramach regionalnych instrumentów grantowych UE, RPMB i NDPC.

Była panelistką, prowadzącą, koordynatorką lub uczestniczyła w przygotowaniu ponad setki międzynarodowych konferencji, warsztatów, koncertów i projektów kulturalnych w kraju
i za granicą, m.in. obchodów Roku Chopinowskiego, Programu Kulturalnego Prezydencji Polski
w UE i RPMB, Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Forum Sektorów Kreatywnych NDPC oraz 16+1 czy Dni Kreatywności i czterech edycji Music Export Conference, których była inicjatorką. Gościnnie  wykładowczyni UG i PWSTiF.

Podczas 10-ciu lat pracy w Departamencie Współpracy z Zagranicą, reprezentowała MKiDN
w organizacjach międzynarodowych m.in.: RPMB,  NDPC, Ars Baltica, Forum Współpracy CEE-Chin oraz w Grupach Roboczych UE ds. finansowania i eksportu sektorów kreatywnych. Uczestniczyła
w negocjacjach międzynarodowych umów o współpracy kulturalnej i przygotowaniu wizyt zagranicznych ministrów oraz spotkań szefów państw i rządów w zakresie kultury. Była pomysłodawczynią inicjatywy Polski o włączenie kultury do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a następnie odpowiadała  za przygotowanie i wdrożenie wniosku o grant UE dla MKiDN na realizację powierzonej Polsce Koordynacji „Obszaru Kultura” ww. Strategii.

Obecnie, jako Prezes Fundacji EMPOWER POLAND i poza nią pracuje na rzecz rozwoju rynku muzycznego, z którym związana jest zawodowo z przerwami od 17 lat.