#cultureonlive
ZAIKS

ZAiKS to polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Powstała w 1918r. w celu zabezpieczenia artystów przed wykorzystywaniem ich twórczości bez ich zgody oraz wynagrodzenia. Skład komitetu założycielskiego tworzyli m.in. Julian Tuwim, czy Tadeusz Żeromski. Do dzisiaj głównymi celami statutowymi ZAiKS-u są: ochrona praw autorskich, w szczególności zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, działanie na rzecz rozwoju twórczości, doskonalenie jej ochrony, zwłaszcza w związku z rozwojem nowych technik, działalność socjalna na rzecz jego członków.

www.zaiks.org.pl

Music Export Poland

Music Export Poland to biuro eksportowe polskiej muzyki. Głównym celem działalności jest doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu polskich utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne. Biuro jest częścią Fundacji, o tej samej nazwie, utworzonej przez ZAIKS i ZPAV. MExP swoje działania koncentruje na trzech głównych obszarach:
- tworzeniu baz danych i udostępnianiu informacji w nich zawartych;
- działalności edukacyjnej i doradztwie w kwestiach promocyjno-marketingowych;
- ułatwianiu kontaktów z rynkami zagranicznymi.

www.musicexportpoland.org

Goyki3

Goyki 3 Art Inkubator to nowa samorządowa instytucja kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Zajmujemy się dokumentowaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.

www.goyki3.pl