#cultureonlive

Przedstawiciele Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Music Export Poland i Goyki 3 Art Inkubator, po analizie 37 zgłoszeń, podjęli decyzję o zakwalifikowaniu do prezentacji podczas konferencji #CultureOnLive następujących artystów.

Serdecznie gratulujemy!

Błoto (zobacz)
Cheap Tobacco (zobacz)
DAGADANA (zobacz)
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zobacz)
Marta Zalewska (zobacz)
Organic Noises (zobacz)
Warszawska Jesień/Warsaw Autumn  (zobacz)
Żywiołak (zobacz)